Zorgeloos scooter rijden met garantie van Auto's & Scooters

Auto's & Scooters geeft op alle nieuwe scooters één jaar (tot max. 6.000 km) of twee jaar (tot max. 12.000 km) garantie. Welke termijn of welk aantal kilometers geldt, is afhankelijk van het merk van de gekochte scooter. Wij verstrekken de garantie alleen op vertoon van het originele aankoopbewijs en het nageleefde onderhoudsschema. Uw aankoopbewijs is, in combinatie met het onderhoudsschema, dus tevens uw garantiedocument. Bewaar het daarom zorgvuldig.

Wanneer heeft u geen garantie?

U kunt geen beroep doen op de garantie wanneer schade is ontstaan door een of meer van de volgende situaties: 

  • U hebt het voorgeschreven onderhoudsschema niet opgevolgd
  • Het onderhoud is uitgevoerd door een andere partij dan Auto's & Scooters uit Veldhoven
  • Er is onvoldoende onderhoud uitgevoerd
  • De scooter is gemodificeerd of opgevoerd en/of de fabrieksinstellingen zijn veranderd
  • Er zijn onderdelen gebruikt anders dan de originele voorgeschreven onderdelen
  • U hebt de voorschriften in de handleiding niet opgevolgd

Overige beperkingen die gelden voor uw scootergarantie

Auto's & Scooters is niet verantwoordelijk voor schade die een gevolg is van:

  • Ongevallen, natuurrampen, schokken, brand, diefstal, verwaarlozing of verkeerd gebruik,
  • Normaal gebruik zoals bijvoorbeeld krassen op de treeplanken en het verkleuren van de gelakte delen onder invloed van zonlicht,
  • De invloed van chemische en andere producten zoals: zout, olie, zeewater en vogeluitwerpselen.

Auto's & Scooters vergoedt geen bijkomende kosten zoals wegsleepkosten, gederfde inkomsten, hotel- en/of dinerkosten, telefoonkosten, kosten voor vervangend vervoer of welke andere kosten dan ook tijdens de periode van reparatie van uw scooter.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op de scooter en uitdrukkelijk niet op accessoires zoals helm, slot, koffer, alarm of een windscherm.

Uitgesloten van garantie zijn ook: accu’s, lampen, zekeringen, banden, bekabeling, vloeistoffen, rubbers, remblokken, kappen (lak en verchroomde delen).